Skip to main content

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommun­styrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens beredande organ. Det består av fem ordinarie ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen.

Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar varje vecka, utom den vecka då kommunstyrelsen har sitt möte. På arbetsutskottets möten behandlas för det mesta ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Protokoll


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion