Skip to main content

Sanering av förorenad fastighet i Slöinge

Under våren 2024 kommer vi att sanera en tidigare träindustrifastighet i Slöinge eftersom jorden på delar av tomten är kraftigt förorenad. Vi tar därför bort denna jord och ersätter med ren jord som är bättre för miljön. Vi åtgärdar också brunnar på fastigheten.

Arbetet har pågått under lång tid och haft flera långa uppehåll på grund an att det påträffats nya, tidigare okända, föroreningar.

Tack alla Slöingebor för ert tålamod och förståelse under projektets gång!

Arbetet återupptas under våren 2024

Efter en noggrann analys av resultaten från provtagningarna som vi utförde sommaren 2023 är det dags att påbörja saneringsarbetet igen. Denna gång kommer ett större område på fastigheten att påverkas för att vi verkligen ska vara säkra på att alla föroreningar hittas och forslas bort.  

Arbetena kommer att påbörjas under våren 2024 och pågå under några veckor. Räkna med betydande störningar runt avfallsåtervinningen och boulebanan under den tid som arbetena pågår.

Om allt går som planerat kommer arbetet att vara klart och området återställt under sommaren 2024.

Fastigheten det handlar om ligger utmed Järnvägsgatan i Slöinge och intill återvinningsstationen. På fastigheten har det tidigare legat en träindustri.

Är det farligt?

Prover som vi har tagit har visat att jorden på delar av tomten är kraftigt förorenad. Föroreningarna är sedan tidigare väl övertäckta och bundna till jorden så det har inte varit farligt att vara i området.

Bort med förorenad jord och in med ren jord

Under våren 2024 återupptar vi saneringsarbetet. Under arbetet gräver vi bort jord från delar av fastigheten och ersätter med ren jord. I samband med tidigare provtagningar har vi också hittat föroreningar i brunnar inom fastigheten. Under arbetet kommer vi att ta bort föroreningarna i dessa brunnar.

Vi behöver ta ner flera träd

På fastigheten finns det många träd. För att kunna gräva bort den förorenade jorden behöver vi ta ner flera träd. Det är i nuläget svårt att säga hur många träd det handlar om. Vår utgångspunkt är att vi ska försöka bevara träden så långt det går.

Viss begränsad framkomlighet

Arbetet startar under våren 2024 och pågår till början av sommaren. Arbetet kan under kortare perioder påverka framkomligheten på Järnvägsgatan samt återvinningsstationen. Vår ambition är att det ändå ska vara smidigt att ta sig fram i området under arbetstiden.

Falkenberg Växer