Skip to main content

Stjärnmärkta särskilda boenden

I Falkenbergs kommun vill vi ge en god och nära vård med utgångspunkt i individens unika behov. Som en del i detta har vi en målsättning om att alla särskilda boenden i kommunen ska vara stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum. 

Film inspelad sommaren 2023 om arbetet med stjärnmärkt i Falkenbergs kommun. I filmen berättar vi mer om vad stjärnmärkt innebär och visar exempel på hur vi arbetar personcentrerat här i Falkenberg.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell och kvalitetsstämpel som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Syftet med utbildningen är att ge medarbetare inom vård och omsorg grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att kunna arbeta personcentrerat på sin arbetsplats. Det är vårdpersonal som utbildas till Stjärninstruktörer och sedan utbildar sina kollegor. När minst 80% av personalgruppen har genomfört utbildningen och man arbetar enligt de arbetssätt som lärts ut, får boendet sin stjärnmärkning. Därefter omprövas märkningen varje år, vilket innebär att nya medarbetare också genomför utbildningen.

Berguven var det första av kommunens särskilda boenden att bli stjärnmärkt år 2020, och under hösten 2023 kommer alla Falkenbergs särskilda boenden gå i mål med att vara stjärnmärkta.

– År 2019 var vi i ett läge där vi hade väldigt många duktiga medarbetare som ville utvecklas i sitt arbete, och då tyckte vi att utbildningsmodellen Stjärnmärkt från Svenskt Demenscentrum var en bra idé att använda oss av. Vi ville utveckla det personcentrerade arbetet på vår arbetsplats och att all personal ska ha fått samma grund och synsätt att utgå från, berättar Tina-Marie Söderström som är enhetschef på Solhagas särskilda boende.

Personcentrerat med nollvision mot begränsningar

En del av utbildningsmodellen handlar också om att lära sig arbeta mot en nollvision mot begränsningsåtgärder.

– I stället för att till exempel rutinmässigt dra upp grinden på sängen för att den boende inte ska ramla när den stiger upp på natten så ska vi försöka se till det egentliga behovet hos den boende. Varför går den här personen upp på natten? Kan det till exempel hjälpa om vi ger en nattmacka innan läggdags? Det kan också handla om att minska oro och medicinering genom att aktivera de boende på dagen, exempelvis genom promenader, förklarar Hanna Egenvall, som numera är demenssamordnare i kommunen och tidigare varit verksamhetsledare på Berguven.

När medarbetarna som blivit utbildade enligt Stjärnmärkt tillfrågades om vad de tyckte om det arbetssätt som kommit efter utbildningen, nämnde de flera olika positiva effekter av det personcentrerade arbetssättet.

  • Det har blivit en lugnare arbets- och boendemiljö.
  • Det har blivit ett ökat samarbete mellan personal, de boende och deras anhöriga.
  • Det har blivit en betydande ökning av användandet av levnadsberättelser. Levnadsberättelsen är en nedskriven berättelse om den boendes liv med viktiga händelser, både positiva och negativa, för att de som arbetar på boendet ska lära känna personen ännu bättre och därmed kunna ge bättre vård och stöd.
  • Medarbetarna har fått ökad tilltro till den egna förmågan som vårdgivare och upplever ökad arbetstillfredsställelse.
  • Medarbetarna upplever att de har mer möjlighet att reflektera över sina arbetssätt och tänka i alternativa lösningar.