Skip to main content

Längre frånvaro vid utlandsvistelse i grundskolan

Alla elever har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och ska vara i skolan varje skoldag. Vid längre frånvaro vid utlandsvistelse ska du ta ställning till hur barnets skolplikt ska hanteras. Det krävs alltid ett beslut kring skolplikt vid längre frånvaro från grundskolan. 

Som vårdnadshavare behöver du ta ställning till hur ditt barns skolplikt ska hanteras vid längre frånvaro på grund av utlandsvistelse. Du påbörjar ett ärende om skolplikt vid utlandsvistelse genom att ansöka om hantering av skolplikt vid utlandsvistelse. Det är sedan barn- och utbildningsförvaltningen som fattar beslut om skolplikt.

Skolplikten kan hanteras på olika sätt:

  • Om en elev går i skola utomlands under längre tid än sex månader kan vi i vissa fall besluta att skolplikten upphör. Då behöver du som vårdnadshavare visa genom ett intyg eller motsvarande att ditt barn går i skola.
  • Om ditt barn har flera medborgarskap, det vill säga om eleven även är medborgare i något annat land än Sverige, gäller andra regler för skolplikt vid utlandsvistelse. Du som vårdnadshavare har då rätt att själv välja i vilket av länderna ditt barn ska få sin utbildning. Barnet kan vara medborgare i Sverige och samtidigt gå i skolan i det andra landet som barnet har medborgarskap i. Vi behöver liksom vid andra utlandsvistelser ett intyg från mottagande skola, samt ett intyg som visar aktuellt medborgarskap.
  • Vid längre utlandsvistelser kan eleven gå i skola utomlands och fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta kan beviljas efter ansökan och under vissa speciella förutsättningar. Du behöver tillsammans med ansökan lämna in dokumentation kring skolgången samt ett intyg från mottagande skola.

Information och ansökan om hantering av skolplikt

Här hittar du information om hantering av skolplikt. 

pdf Information om skolplikt vid utlandsvistelse (186 KB)

pdf Information om skolplikt på annat sätt (197 KB)

Du ansöker om hantering av skolplikt vid utlandsvistelse via blankett. Blanketten skickas till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om kring skolplikt vid utlandsvistelse fattas därefter av barn- och utbildningsförvaltningen.