Skip to main content

Ta emot en student från yrkeshögskolan

Falkenbergs kommun och övriga kommuner i Halland erbjuder många utbildningar inom yrkeshögskolan (YH). Som företagare kan du ta emot en student under hens praktiktid.

Se det som förlängd anställningsintervju

I varje utbildning ingår perioder av praktik, så kallad LIA (lärande i arbete) för studenterna. Genom att ta emot en student för LIA får du möjlighet att lära känna personen och hens egenskaper – passar hen in i gänget och finns den utvecklingspotential som du efterfrågar?

Se LIA-perioden som en förlängd anställningsintervju, en win-win för företaget och studenten.

YH-utbildningar är efterfrågade av branschen

Det som är unikt och bra med YH-utbildningar är att utbildningen måste vara efterfrågad av branschen och matcha branschens behov, annars blir den inte beviljad. Det inrättas alltid en styrgrupp bestående av representanter från branschen, som är med och påverkar innehållet i utbildningen.

På Campus Falkenbergs webbplats kan du se vad Falkenberg erbjuder idag.

Utbildningar (campusfalkenberg.se)