Skip to main content
En samhÀllsstörning krÀver ofta extra ÄtgÀrder och resurser av kommunen. För att samordna insatser sÄ att de gör mesta möjliga nytta aktiveras en sÀrskild krisledningsorganisation.

Denna organisation kan aktiveras dygnet runt, Ärets alla dagar, via kommunens tjÀnsteman i beredskap (Tib), som utgÄr ifrÄn RÀddningstjÀnsten VÀst.

Kommunens arbete under en sÀrskild hÀndelse beskrivs nÀrmare i kommunens Riktlinje för hantering av av samhÀllsstörningar och extraordinÀra hÀndelserlÀnk till annan webbplats.

Det finns ocksÄ en risk- och sÄrbarhetsanalys, dÀr just rikser och sÄrbarheter tas upp.

Risk- och sÄrbarhetsanalys

Stöd till drabbade

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig hÀndelse, och som Àr i behov av psykiskt och socialt omhÀndertagande, finns stödfunktionen POSOM.

POSOM:s uppdrag Àr att erbjuda psykiskt och socialt omhÀndertagande till drabbade och deras nÀrstÄende nÀr kommunens eller samhÀllets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, inte klarar av att hantera hjÀlpbehovet. POSOM bestÄr av representanter frÄn socialförvaltningen, rÀddningstjÀnsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och Svenska kyrkan.

Kommunens krisledningsnÀmnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nÀmnd för att fullgöra uppgifter under en kris eller extraordinÀr hÀndelse. En krissituation stÀller ofta krav pÄ snabba beslut. I de fall dÄ flera verksamhetsomrÄden berörs har denna krisledningsnÀmnd befogenhet att trÀda in och fatta nÀmndöverskridande beslut.

I Falkenbergs kommun utgörs krisledningsnÀmnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. KrisledningsnÀmndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer nÀr en extraordinÀr hÀndelse medför att nÀmnden ska trÀda i funktion.