Skip to main content

Du som har en långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov.

Med stöd av bidraget kan du anpassa ditt hem så att du kan förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningen gäller för fasta funktioner i ditt hem. Med fasta funktioner avses sådana som du normalt inte tar med dig vid en eventuell flytt. Det kan vara att bredda dörrar, montera en ramp eller anpassa ett badrum.

Läs mer i lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidraget lämnas till dig som enskild person och endast för anpassningar i den bostad du bor i permanent. Du kan inte få bidrag för anpassningar i till exempel ditt fritidshus.

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av funktionsnedsättningar. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för anpassningen. Det är Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassning som utifrån erfarenhet av tidigare ärenden gör bedömningen ifall kostnaden är skälig. Det kan hända att ditt ärende behöver visas upp för bygglovsnämnden innan beslut. Observera att du inte får ut bidraget innan du visat att åtgärden är utförd.

Om du ska byta bostad

Om du ska byta bostad måste du uppfylla vissa villkor för att få bostadsanpassningsbidrag. Du måste bland annat välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kräver kostsamma anpassningsåtgärder behöver du ha särskilda skäl för detta. Vid nybyggnad ska huset utformas så att det är lämpligt för dig att bo där.

Söka för minderårig, anhörig eller om du är företrädare

Observera att kontaktpersonen inte kan fatta beslut utan fullmakt.

Anhörig/Närstående – hjälper sökande i kontakten med handläggaren men har inte fullmakt att besluta eller vidta rättshandlingar för den sökande.

Ombud – är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Blankett för fullmakt hittar du på  ansökningssidan: Bostadsanpassningsbidrag, ansökan.

God man/Förvaltare – företräder sökande i kontakter som har med ansökan att göra och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan.

Vårdnadshavare är kontaktperson för minderårig och behöver ingen fullmakt.

Så här ansöker du

Om du har Bank-ID kan du ansöka via vår e-tjänst för bostadsanpassningsbidrag. Du kan också ansöka genom att skriva ut och fylla i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du behöver komplettera ansökan med följande handlingar:

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Kontakta i första hand din arbetsterapeut, till exempel på din vårdcentral, eller din kommunala arbetsterapeut om du är inskriven i hemsjukvården.
  • Vid mer omfattande åtgärder kan du behöva skicka in kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning från den entreprenör du önskar ska utföra åtgärden. Det kan också behövas en beskrivning av de åtgärder som du söker bidrag för, till exempel ritningar och teknisk beskrivning. Vid enklare åtgärder behövs inte detta.
  • Du behöver ha fastighetsägarens medgivande för att anpassa bostaden. Du behöver också medgivande från den/de som står på kontraktet om du bor i hyresrätt/bostadsrätt (nyttjanderättshavare).

Skicka handlingarna till bygglovsenheten, 311 80 Falkenberg. Det går också bra att mejla alla handlingar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Efter att du skickat in dina handlingar får du en bekräftelse på din ansökan med ytterligare information.

Vid behov begär vi in medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare att anpassningsåtgärderna får utföras.

Har du frågor eller vill veta mer?

Känner du dig osäker kan du kontakta Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Du kan även läsa mer om bostadsanpassning på Boverket.se.länk till annan webbplats