Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Kultur-, fritids- och tekniknämnden hanterar och beslutar i frågor som rör bygg och projekt, gata och trafik, kommunala anläggningar, ungdomsfrågor, kultur och idrott.

Nämnden ansvarar för:

 • samordning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet
 • museer och bibliotek
 • konstnärlig utsmyckning
 • ungdomsverksamhet inom åldrarna 12-20 år
 • fritidsverksamhet inom LSS
 • stöd och bidrag till föreningar och organisationer
 • konsument-, budget- och skuldrådgivning
 • kulturmiljövård i kommunen
 • idrottsanläggningar
 • allmänna badplatser, parker, grönområden, stränder och allmänna toaletter
 • förvaltning och utveckling av laxfisket i Ätran
 • fastighetsförvaltning
 • investeringsprojekt, t ex nybyggnation av kommunala lokaler och anläggningsprojekt
 • lokalsamordning för kommunens förvaltningar
 • trafiksäkerhetsfrågor
 • vägar, gång- och cykelvägar
 • gatubelysning
 • parkeringsfrågor

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Georgia Ferris (KD) är ordförande, Dahn Persson (S) är förste vice ordförande och Lars Agbrant (M) är andre vice ordförande.

Nämndens ledamöter och ersättare

Kultur-, fritid- och tekniknämnd (KFT)
Namn Uppdrag Mejl
Georgia Ferris (KD) Ordförande
Dahn Persson (S) 1:e vice ordförande
Lars Agbrant (M) 2:e vice ordförande
Maria Larsson (C) Ledamot
Karl Gustaf Carlzon (S) Ledamot
Simon Lilliestam (L) Ledamot
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Ledamot
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Lena Berglund (MP) Ledamot
Claes Bertil Claesson (C) Ledamot
Carl Karlsson (S) Ledamot
Per-Gunnar Andersson (C) Ersättare
Ulrika Bertilsson (S) Ersättare
Monika Eriksson (KD) Ersättare
Anita Gidén (V) Ersättare
Lars-Gunnar Perlinger (M) Ersättare

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15