Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Kultur-, fritids- och tekniknämnden hanterar och beslutar i frågor som rör bygg och projekt, gata och trafik, kommunala anläggningar, ungdomsfrågor, kultur och idrott.

Nämnden ansvarar för:

 • samordning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet
 • museer och bibliotek
 • konstnärlig utsmyckning
 • ungdomsverksamhet inom åldrarna 12-20 år
 • fritidsverksamhet inom LSS
 • stöd och bidrag till föreningar och organisationer
 • konsument-, budget- och skuldrådgivning
 • kulturmiljövård i kommunen
 • idrottsanläggningar
 • allmänna badplatser, parker, grönområden, stränder och allmänna toaletter
 • förvaltning och utveckling av laxfisket i Ätran
 • fastighetsförvaltning
 • investeringsprojekt, t ex nybyggnation av kommunala lokaler och anläggningsprojekt
 • lokalsamordning för kommunens förvaltningar
 • trafiksäkerhetsfrågor
 • vägar, gång- och cykelvägar
 • gatubelysning
 • parkeringsfrågor

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Rebecka Kristensson (S) är ordförande, Sara Kärrbrand (S) är förste vice ordförande och Claes Bertil Claesson (C) är andre vice ordförande.

Nämndens ledamöter och ersättare

Kultur-, fritid- och tekniknämnd (KFT)
Namn Uppdrag Mejl
Rebecka Kristensson (S) Ordförande
Sara Kärrbrand (S) 1:e vice ordförande
Claes Claesson (C) 2:e vice ordförande
Lars Agbrant (M) Ledamot
Roger Valestam (SD) Ledamot
Björn Jönsson (S) Ledamot
Håkan Fermergård (KD) Ledamot
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Ledamot
Simon Lilliestam (L) Ledamot
Maria Larsson (C) Ledamot
Lena Berglund (MP) Ledamot
Jan-Åke Björklöw (V) Ersättare
Lars Classon (C) Ersättare
Irene Hedenbjörk (KD) Ersättare
Kjell Kristiansson (L) Ersättare
Lasse Logenius-Hallberg (SD) Ersättare
Lars-Gunnar Perlinger (M) Ersättare

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15