Skip to main content

Olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever som går i förskola och skola i Falkenbergs kommun är olycksfallsförsäkrade genom Svedea.

Om du eller ditt barn har råkat ut för en skada så gör du skadeanmälan via Svedeas webbplats.

Om olycksfallsförsäkringen

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller dygnet runt, förutom för elever kommunal vuxenutbildning som är försäkrade under verksamhetstid. Den gäller också under andra aktiviteter som anordnas av förskolan och skolan, till exempel studiebesök, PRAO och APL.

Läs mer om försäkringen och vad den innehåller i försäkringsbeskedet. 

pdf Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Falkenbergs kommun Försäkringsbesked 240101 (4.69 MB)

Om du har råkat ut för en skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om du behöver taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt behöver du ett intyg från behandlande läkare.