Skip to main content
Falkenbergs kommun ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor. Trafikverket och vägföreningar ansvarar för sina gator, vägar och gång- och cykelbanor i kommunen.

På uppdrag av Falkenbergs kommun sköter Skanska drift och allmänt underhåll av kommunens gator, vägar och cykelbanor. Dessa finns i huvudsak inom Falkenbergs centralort. Övriga gator, vägar och cykelbanor tillhör Trafikverket, vägsamfälligheter och vägföreningar.

Aktuella trafikstörningar

Här kan du se aktuella trafikstörningar

Felanmälan

Om du upptäcker något som är fel vad gäller gator och vägar i centralorten kan du göra en felanmälan. Det kan du göra direkt på webben eller genom att ringa till Skanska på telefon 0346- 88 50 40.

Bor du utanför centralorten ska du vända dig till din vägförening, vägsamfällighet eller till Trafikverket.

Gör en felanmälan

Trafikverkets gator, vägar och cykelbanor

Väg 767 (gamla E:6) är trafikverkets väg. Likaså väg 150 till Torup, 154 till Ullared samt väg 153 mellan Varberg och Smålandsstenar som också går genom Falkenbergs kommun. Vid frågor eller felanmälan hänvisar vi till Trafikverket.

Vägsamfälligheter och vägföreningar

Exempel på vägföreningar och vägsamfälligheter i Falkenbergs kommun är Skogstorp, Ullared, Tröingeberg norra och Tröingeberg södra.

Vägsamfälligheter och vägföreningar

Se alla gator, vägar och cykelbanor i vår webbkarta

I vår webbkarta kan du se vilka gator, vägar och cykelbanor som tillhör kommunen, Trafikverket eller en vägförening. I kartans menysystem väljer du fliken "Trafik" och sedan tänder du de lager du är intresserad av att se.

Klicka här för att öppna webbkartan