Skip to main content

Destination Falkenberg AB

Destination Falkenberg är ett kommunalt bolag med uppdrag att i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs Kommun som besöksmål.

Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs Kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs Kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Läs mer på bolagets webbplats om bolagets uppdrag.

Verksamheten startade sommaren 2013. VD för Destinationsbolaget är Fredrik Janson.

Ska gynna besöksnäring och invånare

Destinationsbolagets verksamhet och dess finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher. Tanken med destinationssatsningen är att den ska gynna både besöksnäring och invånare i Falkenbergs kommun.

Webbplatsen falkenberg.se fokuserar på platsen Falkenberg

Destination Falkenberg driver falkenberg.se, där du får mer information om platsen Falkenberg.

Falkenberg.se