Skip to main content

Utveckling av kommunens dashboard

Utforskar

Hittar lösning

Testar

Utvärderar

Implementerar

Kommunens dashboard ska hjälpa oss att visualisera viktig data och automatisera hanteringen och analyseringen av data.

Vad?

På dashboarden kan vi automatisera insamlandet av data och göra relevant data tillgängligt på vår webbplats. Tanken är att den informationen som visas i dashboarden ska vara öppen och tillgänglig för alla som jobbar, bor och verkar i kommunen.

Varför?

Behovet av att samla olika typer av data och statistik är stort och kommer från flera håll i kommunen. Många i vår organisation upplever att den statistik som vi idag använder till uppföljning för styrmodellen inte alltid är relevant. Därför testar vi nu att utveckla en dashboard.

Vi vill göra det så enkelt och tidseffektivt som möjligt att hitta relevant analysdata för Falkenbergs kommun  samt göra det enkelt att jämföra med data från andra kommuner.

Vår ambition med det här testet är att hitta en prototyp som vi kan bygga ut och utveckla. Den ska vara enkel att använda även för den som inte är van vid att arbeta med avancerad analys. På sikt är även målet att skapa ett bra beslutsstöd som genom dashboarden blir tillgänglig för alla i organisationen – medarbetare, chefer och förtroendevalda.

Hur?

Vi har byggt in data via API:er från bland annat Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) i en lokal datalagring och visualiserar sedan denna data i ett verktyg som heter Grafana.   

Kolada är en databas som samlar in och presenterar statistik och andra uppgifter om svenska kommuner och landsting. De tillhandahåller en central plats där man kan hitta och jämföra information från olika kommuner och landsting i Sverige.  

Fördelarna med att ha en lokal databas är att det blir enklare och mer tidseffektivt att söka analysdata från Kolada eller Statistiska centralbyrå. Det blir också mycket enklare att ta del av all relevant data genom dashboarden.  

Just nu i projektet

Efter första prototypen insåg vi att vi ville bygga en dashboard som ger oss ännu mer möjlighet att jämföra data med andra kommuner men också verksamheter. Därför har vi tagit ett omtag och testar nu att använda ett verktyg som heter Streamlit.  

Grafana som vi använder idag är mer inriktad på tidsseriedata och stöd för anslutning till olika datakällor, som databaser och molnlagring. Stremlit erbjuder istället andra möjligheter för datavisualisering som motsvarar våra behov. 

Det finns en första prototyp redan nu på vår webbplats.

Gå till kommunens dashboard

Kontakt

Ali Usman
Systemutvecklaren

0346-88 62 48
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Innovation i Falkenbergs kommun