Skip to main content

Greppered 1:16 får arkitekturpris för god byggnadsvård

Nu har byggnadsnämnden beslutat om vem som ska tilldelas Falkenbergs kommuns arkitekturpris för god byggnadsvård 2023 och priset går till Greppered 1:16, Falkenberg.

Arkitekturpris för god byggnadsvård är ett hedersomnämnande som kommunen delar ut årligen sedan 2021. Priset är ett diplom och en unik plakett som de kan sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Kommunen delar även ut ett pris för nyproduktion.

– Det är roligt att vi kan uppmärksamma de som anstränger sig när de renoverar och ser värdet i det redan byggda, dels ur ett byggnadsvårdsperspektiv men främst för att de är mer hållbart, säger Malin Jarl, stadsarkitekt.

Priset för god byggnadsvård

Priset för årets nyproduktion går till Greppered 1:16, Falkenberg.

  • Fastighetsägare: Pascal Paquiet och Maria Johansson Paquiet
  • Byggare: Pascal Paquiet
  • Upplåtelseform: Privatbostad
  • Byggår: Okänt, troligtvis tidigt 1900-tal.

Motiveringen till priset

Gården med anor från 1600-talets mitt ligger inbäddad i grönska och består av tre byggnader, varav två idag är boningshus.

Ett av husen är återuppbyggt i början av 2000-talet efter exakt samma mått som det gårdshus som tidigare stått där. Det andra huset har en spännande historia och är nyligen renoverat till ursprungligt utseende.

Originalhuset brann ner 1918, och då köptes ett liknande hus in från Århult och uppfördes på samma plats så att gårdsbildningen förblev densamma. 1923 tog nuvarande ägares familj över gården och under åren har de renoverat bostadshuset efter dåtidens ideal.

Nuvarande ägare har nyligen, tack vare ambitiös efterforskning, återställt exteriören för att i största möjliga mån återskapa originalutseendet. De har återställt fönstersättningen, plockat bort takkupan, återställt fönster och försett huset med en välkomnande veranda med stor snickarglädje. De har även renoverat och moderniserat allt invändigt, till stor del med återbrukat material.

Resultatet i sin helhet är en mycket fin och inbjudande gårdsmiljö där både nya och renoverade byggnader behållit såväl placering som proportioner och som berättar en historia om Halländsk byggnadstradition som är värd att bevara.

– Först blev vi väldigt förvånade när vi fick veta att vi var nominerade till priset och ännu mer förvånade när vi vann det. Men självklart blev vi väldigt glada - det är helt fantastiskt att vår lilla plats, där jag har många minnen från hela livet, blir uppmärksammat på detta sätt, säger Maria Paquiet.

Hon fortsätter:

– Jag blir särskilt glad för Pascals skull, som verkligen brinner för att renovera och som verkligen lyckats fånga den halländska stilen. Vi känner oss hedrade över att få ett pris för god byggnadsvård då vi båda tycker att det är viktigt att ta vara på det man har och bygga så hållbart det går. Vi är oerhört tacksamma och glada för detta pris.

Foto på Greppered från 1940-talet

Foto på Greppered från 1940-talet

Foto på Greppered från 1920-talet

Foto på Greppered från 1920-talet

Prisutdelning

Arkitekturpriserna för nyproduktion och god byggnadsvård kommer delas ut den 23 maj i Galtås.