Resor och inackordering

Du som är heltidsstuderande på en gymnasial utbildning har rätt att få ersättning för dagliga resor. Det finns också möjlighet att söka resebidrag eller inackorderingsbidrag om du inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Regler för resekort med skolbiljett (buss och tåg)

I Falkenbergs kommun gäller följande regler:

  • Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
  • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349).
  • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning.
  • Minst 6 km daglig resväg (närmsta användbara gång- och/eller cykelväg) mellan folkbokföringsadressen och skolan. Detta mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem ”Vega”.
  • Resekort med skolbiljett erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.

Eleven är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte från resekort med skolbiljett till inackorderingstillägg, om du inte påbörjat studier, bytt adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan att avslås.

Resekort för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun och ska läsa på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort med skolbiljett.

Resekort med skolbiljett kvitterar du ut under första skoldagen. Kortet sparas hela gymnasietiden. Har du ett resekort från årskurs 9 så behåller du detta.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om resekort med skolbiljett i din hemkommun.

Resekort för elever på annan gymnasieskola

Ansökan om resekort med skolbiljett görs till din hemkommun. Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun ansöker du om resekort med skolbiljett via digitala e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att ansöka via digitala e-tjänsten så är du välkommen upp till oss på våning 4 i Argus för att fylla i en blankett.

Falkenbergs gymnasieskola
Holgersgatan 7
311 35 Falkenberg

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 augusti för att kunna garantera ett resekort med skolbiljett från skolstart.

Har du ett resekort från årskurs 9 behåller du det då skolbiljetten läggs direkt på kortet. Om du inte har något resekort hämtas det på Falkenbergs gymnasieskola, våning 4 i Argus. Skolbiljetten gäller ett läsår och ansökan behöver göras inför varje nytt läsår. Kortet sparas hela gymnasietiden.

Ansvariga för resekort med skolbiljett

Nedan ansvariga nås via kommunens Kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00.

IM, HVO och IA på Falkenbergs gymnasieskola

Belinda Sjöstrand och Annette Nilsson

BA, EE, EK, FT, HA, NA, TE, BF, ES, IN, HU, RL, SA och VO på Falkenbergs gymnasieskola

Karolina Eliasson

Annan gymnasieskola

Anette Bergman Ryeskog och Belinda Sjöstrand

Förlorat kort

Om du förlorat ditt kort meddelar du skolbiljettsansvarig om ett nytt kort. Ditt gamla kort går nu inte att åka på, även om det vid senare tillfälle skulle komma tillrätta.

Resor till och från skolan under tiden du ej har någon skolbiljett får du själv bekosta tills du fått ett nytt.

Resebidrag

Ansökan om resebidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. Du kan söka resebidrag om det saknas buss- eller tågförbindelse mellan folkbokföringsadress och skola eller om det är minst 6 km mellan din folkbokföringsadress och närmaste busshållplats. Resebidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Inackorderingbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För elever vid högskolor, fristående skolor med flera, kan statligt inackorderingstillägg sökas genom CSN.

Du kan få inackorderingsbidrag om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingsbidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15