Skip to main content

Resor och inackordering

Du som är heltidsstuderande på en gymnasial utbildning har rätt att få ersättning för dagliga resor. Det finns också möjlighet att söka resebidrag eller inackorderingsbidrag om du inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Ansök om resor med skolbiljett

Här hittar du information om regler och ansökan om skolbiljett. 

Regler för resor med skolbiljett (buss och tåg)

I Falkenbergs kommun gäller följande regler:

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349).
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning.
 • Minst 6 km daglig resväg enkel väg (närmsta användbara bil- gång- och/eller cykelväg) mellan bostad och skola. Detta mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem ”Vega”.
 • Resor med skolbiljett erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.
 • Växelvist boende. Bor du hos föräldrar/vårdnadshavare med olika adresser har du möjlighet att ansökan om skolbiljett från båda adresserna. Detta gäller fram tills du fyller 18 år.

Eleven är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte från skolbiljett till inackorderingsbidrag, om du inte påbörjat studier, bytt adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan att avslås.

Du som inte har fullständigt personnummer (TF-nummer) eller omfattas av sekretess ska ej ansöka om skolbiljett via e-tjänsten. Kontakta Informationen på Falkenbergs gymnasieskola på telefonnummer 0346-88 64 90 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Skolbiljett för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Elever som är folkbokförda i Falkenbergs kommun och ska läsa på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om skolbiljett. Du som har rätt till skolbiljett kommer att få den kopplad till Hallandstrafikens app som du behöver ladda ner till din mobil.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om skolbiljett i din hemkommun.

Skolbiljett för elever på annan gymnasieskola

Du som är skriven i Falkenbergs kommun ansöker om skolbiljett i e-tjänsten via kommunens hemsida. Biljett kommer att kopplas till Hallandstrafikens app som du behöver ladda ner. Kom ihåg att lägga in ditt mobilnummer i appen.

Om du inte har möjlighet att ansöka via digitala e-tjänsten så är du välkommen upp till våning 4 i Argus för att fylla i en blankett.

Besöksadress:
Argus
Falkenbergs gymnasieskola
Holgersgatan 7
311 35 Falkenberg

För att kunna garantera att du får din skolbiljett till skolstart ska ansökan vara oss tillhanda senast den 13 augusti.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om skolbiljett i din hemkommun.

Förlorad skolbiljett

Tappar du bort din mobiltelefon och ej kommer åt din skolbiljett, kontakta gymnasieskolan. Resor till och från skolan under tiden du ej har någon skolbiljett får du själv bekosta tills du får en ny.

Ansvariga för resor med skolbiljett

Nedan ansvariga nås via kommunens Kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00.

IM, HVO och IA/IAEA på Falkenbergs gymnasieskola

Belinda Sjöstrand och Annette Nilsson

BA, BF, EE, EK, ES, FS, FT, HU, IN, NA, RL, SA, TE, VO på Falkenbergs gymnasieskola

Karolina Eliasson

Annan gymnasieskola

Anette Bergman Ryeskog och Belinda Sjöstrand

Ansök om resebidrag - milersättning

Ansökan om resebidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. Du kan söka resebidrag om det saknas buss- eller tågförbindelse mellan bostad och skola eller om det är minst 6 km mellan din bostad och närmaste busshållplats. Resebidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Resebidrag kan beviljas från folkbokföringsadress och alternativ adress om eleven är under 18 år gammal och har växelvis boende hos båda sina föräldrar.

Regler för beviljande av resebidrag - milersättning

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun
 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349)
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
 • Möjlighet att åka kollektivtrafik saknas
 • Minst sex (6) km mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats.
 • Res- och väntetiden med kollektivtrafik överstiger 3h/dag eller 15 h/v
 • Resebidrag erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.
 • För elev med TF-nummer eller sekretessmarkering, kontakta kontaktcenter för att få blankett att ansöka på
  OBS! Elev folkbokförd i annan kommun än Falkenberg och ska gå på Falkenbergs gymnasieskola söks resebidrag i hemkommunen.

Följande måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

 • Schema
 • Studieintyg

Ansök om inackorderingbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För elever vid högskolor, fristående skolor med flera, kan statligt inackorderingsbidrag sökas genom CSN.

Du kan få inackorderingsbidrag om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingsbidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Regler för beviljande av inackorderingsbidrag

I Falkenbergs kommun gäller följande regler:

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun
 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349)
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
 • Möjlighet att åka kollektivtrafik saknas
 • Minst 40 km mellan folkbokföringsadressen och skolan
 • Res- och väntetiden med kollektivtrafik överstiger 3h/dag eller 15 h/v
 • Inackorderingsbidrag erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit resebidrag eller resekort för samma tidsperiod.
 • För elev med TF-nummer eller sekretessmarkering, kontakta kontaktcenter för att få blankett att ansöka på.

Eleven är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte från resekort med skolbiljett till inackorderingsbidrag, om du inte påbörjat studier, bytt adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.