Skip to main content

Kvarteret Trädgården

Falkenbergs kommun och Fabo renoverar det särskilda boendet Trädgården och kringliggande fastigheter för att möjliggöra plats för fler vård- och omsorgsverksamheter.

Flygbild över kvarteret trädgården med utritade gränser.

Kvarteret Trädgården ligger i centrala Falkenberg med närhet till exempelvis mataffär, butiker och Mötesplats Mölle. Här utvecklar socialförvaltningen nu kvarteret Trädgården, ett kvarter med inriktning mot seniorer. När renoveringen är klar ska kvarteret Trädgården erbjuda runt 160 bostäder för äldre och ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Renoveringen möjliggör även lokaler för hemtjänst, dagverksamheter och ytor för social samvaro för de som bor i fastigheterna. Det planeras även för lokaler till tre företag, exempelvis frisör, fotvård och kafé.

Fördjupa dig i kvarteret

På sidan Vi utvecklar kvarteret Trädgården har vi samlat all information som rör kvarteret och som riktar sig både till boende, potentiella boende, invånare och framtida medarbetare.

Vi har tagit fram en ny detaljplan

För att göra Kvarteret Trädgården möjligt har vi förändrat detaljplanen för området. Den nya planen innebär att mer får bebyggas inom planområdet och att det blir möjligt att bygga högre bebyggelse i den södra delen av planområdet än vad som finns idag. Detaljplanen fick laga kraft under 2023.

Detaljplanen Trädgården 8 m fl – seniorboende

Här hittar du kvarteret Trädgården

Kvarteret Trädgården ligger inbakat mellan Sandgatan, Trädgårdsgatan, Ringvägen och Rörbecksgatan.

Falkenberg Växer