Skip to main content

Boendealternativ för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med en bostad. Som vuxen kan du ansöka om att få flytta till en servicebostad, gruppbostad eller till en annan särskilt anpassad bostad. Det finns även boendealternativ för barn och ungdomar.

Boenden för vuxna

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning kan få hjälp med en bostad. Du kan ansöka om att få flytta till en servicebostad, gruppbostad eller till en annan särskilt anpassad bostad.

Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Mat och hyra betalas separat. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår, förutom personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet, även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en viktig del i boendet. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro där personalen anordnar olika aktiviteter. 

Gruppbostad

En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter (oftast fyra till sju stycken) finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt.

Boenden för personer med funktionsnedsättning i kommunen

Anpassad bostad

Med särskild anpassad bostad menar vi en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna boendeform ingår inte personalstöd. Detta måste, vid behov, kompletteras med andra insatser, exempelvis enligt LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade eller SoL, socialtjänstlagen.

Boende för barn och unga

Ibland behöver barn bo utanför föräldrahemmet. Det kan antingen ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service innebär att ett mindre antal barn bor tillsammans och har stöd av personal dygnet runt. I Falkenbergs kommun finns i dagsläget inget boende för barn. Har du behov av en bostad med särskild service kan du få plats på ett boende i en närliggande kommun.

Stödfamilj

Du som är barn eller ungdom kan också bo hos en stödfamilj. Det innebär att du under vissa dagar bor i en annan familj som ger dig stöd och omsorg.