Skip to main content

Transporttillstånd

Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från Trafikförordningen. För att få genomföra de här transporterna måste du söka tillstånd. Falkenbergs kommun har också en lokal trafikföreskrift som gör att om du har ett fordon som är längre än 10 meter måste du söka om dispens för att få köra över Tullbron och på Bacchus väg.

Om din transport enbart är inom Falkenbergs kommun ska tillståndsblanketten skickas in till gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun. Om transporten ska igenom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Du hittar information om längd, vikt och bredd på transporter i Transportstyrelsens föreskriftssamling. Klicka här för att läsa mer på Transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Skicka in din ansökan två veckor innan transporten

För att få tillståndet i tid är det viktigt att din ansökan är korrekt ifylld med band annat förslag på färdväg. Din ansökan ska skickas in två veckor innan transporten ska ske.

Du behöver dispens för fordon längre än 10 meter

I centrala Falkenberg behöver du ha dispens för att få köra med fordon som är längre än 10 meter om du ska passera Tullbron eller Bacchus väg. Dispens från gällande trafikföreskrifter söker du på gatu- och trafikenheten. Området som du behöver söka dispens för inkluderar både områden som är markerade på bilden nedan. Ett av kraven vi ställer för tillstånd är att lasten inte är delbar.

bacchus tullbron

Karta som visar markerat område över Tullbron och Bacchus väg. Har du ett fordon som är längre än 10 meter måste du söka om dispens om du ska passera Tullbron eller Bacchus väg.