Skip to main content

Kris och säkerhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du får också information om hur kommunen arbetar under en pågående särskild händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.

Viktiga telefonnummer

Verksamhet

Telefonnummer

Information

SOS Alarm

112

Vid nödsituation – dygnet runt

Information vid större händelser

113 13

När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp

Polisen

114 14

Vid icke brådskande ärenden

Närsjukvårdens vårdcentraler

0346-560 00

 

Sjukvårdsupplysningen

1177

Dygnet runt

Röda korsets jourhavande kompis

020-22 24 44