Skip to main content

I Falkenbergs kommun finns sex förvaltningar som utför den verksamhet som de politiska nämnderna ansvarar för. Förvaltningarna ansvarar för den mesta av samhällsservicen i kommunen, bland annat förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Som kommun är vi enligt lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunpolitikerna. För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda.

Så organiserar vi arbetet

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef som har det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten och rutinerna fungerar. Kommundirektören är förvaltningschef över kommunstyrelseförvaltningen samt har en samordnande roll över samtliga förvaltningar i kommunen. I Falkenbergs kommun är kommundirektören dessutom VD för Falkenbergs Stadshus AB.

Kommunens två största förvaltningar är barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Förvaltningar i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har följande förvaltningar:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen 
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  • Serviceförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Dessutom finns det en överförmyndarförvaltning. Verksamheten är gemensam för Varbergs, Marks och Falkenbergs kommuner men är placerad i Varbergs kommun.