Skip to main content

Varningstecken på våldsbeteende

Känner du igen de varningstecken på våldsbeteende som finns? Ibland kanske endast ett fåtal beteenden visar sig i början av relationen och det är därför viktigt att du är uppmärksam på dessa tecken för att upptäcka beteendemönstret.

Många gånger inleds ett destruktivt förhållande sakta med psykisk misshandel som så småningom riskerar att övergå till fysiskt våld. Det är sällan det börjar med fysisk misshandel. Det är viktigt att du har i åtanke att din partner alltid har ett val. Han eller hon kan välja att inte bryta ner dig eller slå, men väljer att ändå göra det.

När det rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck kan det vara en hel familj eller släkt som försöker bestämma och styra över dig. Du är även utsatt om du tvingas till att kontrollera familje- eller släktmedlemmar vilket är vanligt förekommande.