Skip to main content

Frågor och svar om vanliga felanmälningar och synpunkter

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna, felanmälningar eller synpunkter som vi får in till kommunen. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför kan du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt.

FAQ

Badplatser

Bevattning

Grönytor