Skip to main content

Lokal agenda för ett hållbart Falkenberg

Vad tror du, är Falkenberg en hållbar plats? Du hittar svaret på den frågan om du klickar dig vidare på länken där nere.

Låt dig inspireras till förändring med Hållbarometern

Vi har skapat en sida som vi kallar Hållbarometern. Här är det enkelt att se hur hela Falkenberg, som plats, står sig mot de globala målen som FN har satt upp. Även kallad Agenda 2030. Här i Falkenberg kallar vi vårt arbete för Lokal agenda 2030.

De globala målen spänner över flera områden. Det är till exempel: jämställdhet, hur vi får socialt hållbara städer, hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarometern speglar hela Falkenberg

Hållbarometern visar insatser som företag, organisationer och andra aktörer i samhället gör. Den kan också inspirera dig eller andra i din närhet att ta kliv i en hållbar riktning.

Du behöver agera nu

Hållbarhet berör hela Falkenbergs kommun och inte bara kommunorganisationen. Vi har inget att vänta på. Ska vi få ett mer hållbart Falkenberg så behöver vi göra det tillsammans. Det finns en stark tillsammanskänsla i Falkenberg och det är en bra förutsättning för det gemensamma hållbarhetsarbetet.