Skip to main content

Att fakturera kommunen

Här får du som är leverantör till Falkenbergs kommun information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera oss.

För att vi ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det framgår vad som har levererats, vem inom kommunen som har gjort beställningen och att det är Falkenbergs kommun som är fakturamottagare. Om dessa uppgifter saknas på fakturan kan vi komma att skicka tillbaka den.

Elektronisk faktura till kommunen

Enligt lagen om elektroniska fakturor måste den som levererar varor eller tjänster till offentlig sektor fakturera elektroniskt – via e-faktura.

Observera att en PDF-faktura eller inskannad pappersfaktura som skickats med e-post inte är en e-faktura.

Vi tar emot fakturor i Peppol-, Sve- och EDI-format i samarbete med företaget InExchange.

Organisationsnummer: 212000-1231
Peppol ID: 0007:2120001231
GLN-kod: 7381020440001

Så här kommer du igång med e-faktura

Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Vi vill att du snarast tar kontakt med InExchange genom att gå in på www.inexchange.se eller ring 0500–44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en säljare).

På InExchange får du reda på hur du enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ditt företags affärssystem.

Falkenbergs kommuns fakturaadress

Vår fakturaadress är följande:

Falkenbergs kommun
Box 293
311 23 Falkenberg

Övrig post som inte är fakturor skickas till Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg.

Obligatoriska uppgifter på leverantörsfakturan

För att fakturan ska komma rätt är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 5 + 2 siffror med bindestreck emellan, till exempel 12000-01. Om du som leverantör inte har fått någon referenskod ber vi dig fråga efter den. Referenskoden underlättar för oss när vi hanterar fakturan. Den ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att fakturan betalas i tid och att beställaren är en person som är anställd av Falkenbergs kommun.

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att vi ska kunna behandla den.

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Referenskod 5+2 siffror xxxxx-xx
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste du bifoga detta med fakturan.

Om det saknas uppgifter på fakturan eller om det inte framgår vem eller vilken enhet som har beställt varan eller tjänsten kan fakturan skickas tillbaka till ditt företag. Du behöver då skicka en ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Falkenbergs kommun betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av att uppgifter saknas på faktura.