Välkommen till Tullbroskolan

 • Behöriga lärare i alla ämnen

  Behöriga lärare med rätt utbildning är en viktig nyckel till goda studieresultat. På Tullbroskolan har vi behöriga lärare inom alla ämnen.

 • Digital läxhjälp och studiestuga

  I barn- och utbildningsförvaltningens digitala plattform Frigga kan du få hjälp med skoluppgifter utanför skoltid. På Tullbroskolan finns även Studiestugan tre dagar i veckan, med studiehjälp på plats och tillsammans med personal.

 • Natur, historia och kultur

  Med vår centrala placering kan vi ha undervisning som tar avstamp i Falkenbergs natur, historia och kulturella utbud.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 9 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

 • Organiserade rastaktiviteter

  På Tullbroskolan har vi ett elevcafè med personal som arbetar aktivt med organiserade rastaktiviteter. Det kan bland annat handla om olika lekar och turneringar. Men också om att sjunga karaoke eller spela brädspel.  

 • Allas lika värde

  På Tullbroskolan satsar vi på jämställdhet och allas lika värde. Vi har  värdegrundspedagoger och kuratorer som tillsammans med övrig personal arbetar med dessa frågor varje dag. I samtal med elever framkommer det att vi har kommit långt i detta arbetet och att eleverna upplever att de kan vara sig själva här.

  Vi tror på alla elever

  Vi har en övertygelse och förväntan på att alla elever vill och kan lära. Med en flexibel och utmanande undervisning kan varje elev utvecklas utifrån sin kunskapsnivå. På Tullbroskolan får eleverna möjligheten att utvecklas så att de kan nå sin fulla potential. För att säkerställa det har vi regelbunden utvärdering och uppföljning. Vi ger också återkoppling på hur eleverna ska ta nästa steg i sitt lärande. Varje dag strävar vi efter att stärka våra elevers tro på sin egen förmåga att lära, en avgörande egenskap för att du ska nå toppen av din förmåga.

  Stöd och hjälp i skolan

  På Tullbroskolan har vi ett stort elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, värdegrundspedagoger, socialpedagog, kuratorer samt skolsköterskor  som kontinuerligt arbetar tillsammans med rektorer och övrig personal. På Tullbroskolan finns en studiestuga dit skolans elever kan vända sig om de behöver hjälp med skoluppgifter efter skoltid. Studiestugan har öppet flera dagar i veckan. Vi har även ett aktivt och nära samarbete med andra aktörer såsom socialtjänst, BUP, polis och Ung Fbg för att arbeta förebyggande och värna om trygghet och helhetsperspektiv.

  Trygga elever lär sig mer

  Vi vill att våra elevers kunskapsresa ska präglas av gemenskap, trygghet och studiero. På Tullbroskolan har vi ett aktivt värdegrundsarbete med tydliga normer för vilka rättigheter och skyldigheter alla elever har i det sociala livet i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där eleverna kan vara sig själva. Att eleverna ska känna sig trygga i skolan är viktigt för oss och vi jobbar hela tiden för att bli ännu bättre.

  Kontakta

  Tullbroskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.

  Kontaktcenter
  Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
  311 80 Falkenberg
  Telefon: 0346-88 60 00
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Öppettider Kontaktcenter
  Måndag-torsdag 8-17
  Fredag 8-15

  Dag före röd dag eller afton 8-15