Skip to main content

Kvällsvandringar för föreningar

Nu har din förening möjlighet att engagera sig och delta i kvällsvandringar och samtidigt vara med och bidra till det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Vi söker föreningar som är intresserade av att kvällsvandra med en ersättning på 1700 kronor per kväll, från fredag till söndag.

Områden där det rör sig många människor kan ibland upplevas som otrygga. För att få fler vuxna att röra sig i dessa områden på kvällstid vill kommunen och kommunala bostadsbolaget Fabo samarbeta med föreningar. Föreningsmedlemmar hjälper till med kvällsvandringen och föreningen får en ekonomisk ersättning för insatsen.

Att kvällsvandra är ett komplement till andra insatser som kommunen och polisen gör. Att ha kvällsvandrare ökar tryggheten och förebygger brott. För att kunna ansöka om att kvällsvandra måste din förening vara bidragsberättigad hos kommunen.

Hur går det till?

Fyra personer över 22 år kvällsvandrar tillsammans i området. Gruppen skapar en trygg vuxennärvaro. Efter varje kvällspass skickar ni en kort rapport enligt en mall. Som kvällsvandrande förening har du stöd och dialog med andra samhälls aktörer under kvällen.

Ni kommer att använda märkta västar så att det syns tydligt att ni kvällsvandrar. Anmälda personer har en försäkring genom kommunen under sitt pass.

När och var ska vi kvällsvandra?

Var: Vi prioriterar områden som där unga och unga vuxna samlas. Till exempel vid Vallarna eller centrum. Områdena varieras efter behov.

När: fredagar, lördagar och söndagar klockan 18-23.

Ersättning och praktiska detaljer

Kommunens samordnare tar kontakt med föreningar som anmält sig och gör ett schema. Ni får därefter mer information om uppdraget och skriver en överenskommelse. Samma förening får ansöka om att gå flera helger.

Ersättningen är 1 700 kronor per kväll för slutfört uppdrag. I uppdraget ingår ett kvällspass under antingen en fredag, lördag eller söndag, med fyra personer per kväll, samt att skicka rapporter efteråt.

Anmäl er snarast

Du anmäler din förening via e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skriv ”Kvällsvandrning” i ämnesraden.

Följande ska finnas med i anmälan:

  • Föreningens namn
  • Namn på kontaktperson samt mejl och telefonnummer
  • Vilka helger föreningen kan kvällsvandra.
  • Aktuell period är fram till 31 december 2024.

Frågor

Om du vill veta mer, kontakta Enis Bekteshi, projektledare för kvällsvandring på kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 0767-21 28 70länk till annan webbplats

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter.