Skip to main content

Söka bidrag inom kultur, fritid och idrott

Kommunen stödjer föreningslivet på många olika sätt men främst genom att subventionera lokaler. Föreningar har även möjlighet att söka olika bidrag.

Så här gör du

Alla bidrag söks digitalt via vår hemsida och vår e-tjänst. Detta gör processen enklare både för er föreningar och för oss! För att göra en ansökan behöver du lösenord. Kontakta föreningsservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du saknar detta.

Kortfattat om bidragen

 

Startbidrag

Ett bidrag som bara nystartade föreningar kan söka och som kan sökas så fort föreningen blivit godkänd som bidragsberättigad förening.

Medlemsbidrag

Alla föreningar kan söka detta bidrag en gång per år och föreningen får 50 kronor per medlem mellan 7-20 år. Ansökan sker senast två månader efter årsmöte, dock senast 15 december för innevarande år.

Utbildningsbidrag

Bidraget ger föreningar möjlighet att utbilda sina ledare samt att utveckla föreningen.

Aktivitetsbidrag/LOK-stöd

Alla bidragsberättigade föreningar kan söka detta bidrag för sina aktiviteter som ungdomar mellan 7- 20 år har deltagit i. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. 

Varje kalenderår är indelat i de två redovisningsperioderna:

1 januari till 30 juni med sista ansökningsdatum den 25 augusti samma år.
1 juli till 31 december med sista ansökningsdatum den 25 februari året efter.

Lokal och anläggningsbidrag

För föreningar som äger en lokal eller som hyr lokal som inte är subventionerad av kommunen. Bidraget gör det möjligt för föreningar att bedriva sin verksamhet i lokaler som är anpassade för just den föreningen. Ansökan sker senast två månader efter årsmöte, dock senast 15 december för innevarande år.

Räntebidrag

Om en förening har beviljats ett föreningslån av kommunen kan föreningen söka bidrag för räntekostnaden. Ansökan görs efter varje amortering, tre gånger årligen. Dock senast 15 december för innevarande år.

Investeringsbidrag

Bidrag för investeringar, vilka inte räknas som driftskostnader. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober året före det år ansökan avser.

Bidrag till hembygdsföreningar

Bidraget kan sökas av hembygdsföreningar verksamma inom kulturarvsområdet för att vårda, utveckla och tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer och att få återväxt i hembygdsrörelsen. Ansökan ska göras senast 1 april.

Bidrag till studieförbund

Studieförbund och SISU idrottsutbildarna kan söka detta bidrag. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober året före det år ansökan avser.

Bidrag till kulturarrangemang

Bidrag för föreningar vilkas verksamheter syftar till att arrangera t.ex. konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 oktober året före det år ansökan avser.

Bidrag till kulturutövande

Bidraget riktar sig till de föreningar som utövar konstnärlig och kulturell verksamhet. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 oktober året före det år ansökan avser.

Bidrag till samlingslokal

Detta bidrag kan sökas av föreningar som driver en samlingslokal som har som främsta syfte att hyra ut sin lokal till privatpersoner och föreningar för t.ex. möten och fester. Ansökan ska göras senast 31 maj.