Skip to main content

Överklaga beslut

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning.

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som en kommunmedlem anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Beslut ska överklagas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla. I överklagan ska det stå vilket beslut som överklagas och varför den klagande anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet ska skickas till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.