Skip to main content

Kamerabevakning av vissa platser i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun bevakar en del kommunala platser med kamera. I dagsläget gäller det platser runt Falkenberg station. Syftet är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse och upptäcka bränder. Kamerabevak­ningen innebär att du kan hamna på bild.

Beroende på vad kamerabevakningen gäller kan ansvaret för dina personuppgifter skilja sig åt. Vi har flera politiska nämnder som ansvarar för de ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Syftet med kamerabevakningen

Kamerabevakning är en av många förebyggande åtgärder. Vi kamerabevakar för att:

  • förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom
  • förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar
  • förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

Rättslig grund för kamerabevakningen

Vår kamerabevakning stödjer sig på Kamerabevakningslagen (2018:1200) och allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att:

  • Vi måste ha tillstånd för att kamerabevaka på platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndet ges av IMY Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att vi ska väga våra behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse och att personer olovligen tagit sig upp på taken. Kamerabevakning är ett verktyg kommunen arbetat med när andra vidtagna åtgärder, som ökad tillsyn av fastigheterna, inte gett avsedd effekt. I allmänhet sker kamerabevakningen utanför ordinarie verksamhetstider.
  • Vi sparar material från övervakningsutrustningen enligt vad det enskilda tillståndet tillåter.
  • Det lagrade materialet hanteras endast av oss och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som exempelvis polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen.
  • Kamerabevakningslagens bestämmelser regleras av EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv. Material som lagras vid kamerabevakning är inte strukturerat så att det går att söka efter personuppgifter på annat sätt än manuellt. Det lagrade materialet används endast vid behov och enligt de ändamål som anges enligt ovan.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter.

Har du frågor?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor kring vår kamerabevakning. Du ställer allmänna frågor via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon 0346-88 60 00.

Om din fråga rör hanteringen av personuppgifter i samband med vår kamerabevakning, kan du vända dig direkt till kommunens dataskyddsombud: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du anser att Falkenbergs kommuns kamerabevakning bryter mot lagar, regler eller avtal så kan du vända dig till IMY Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige.