Kommunala råd

Kommunen har två rådgivande organ knutna till organisationen: funktionsrättsrådet och kommunala pensionärsrådet.

Det kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet är till för att ge äldre respektive funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem.

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som funktionsrättsrådet fortfarande arbetar med. Aktuellt är tillgänglighet inom turistnäringen, i samarbete med länets övriga kommuner.

Kontakt

Andreas Engebrethsen, ordförande i kommunala funktionsrättsrådet
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: 0734-07 34 34

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet sammanträder sex gånger per år.

Rådet är knutet till socialnämnden, som inom sig utser två representanter till rådet, varav en som rådets ordförande. Övriga rådsledamöter utses av pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet ska informeras om frågor som gäller äldre och ge pensionärerna inflytande i kommunernas nämnder och styrelser. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor i kommunen. Det ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Innan kommunen fattar bindande beslut som gäller pensionärer ska rådet informeras och ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Kontakt

Kerstin Rosell, ordförande i kommunala pensionärsrådet
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15