Skip to main content

Räddningstjänsten Väst

Falkenbergs och Varbergs kommuner samarbetar om räddningstjänsten genom det gemensamma kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.

Räddningstjänsten Väst är en självständig organisation med egen direktion, förbundsdirektör och administration.

Utöver ren räddningstjänst ansvar Räddningstjänsten Väst också för förebyggande arbete i syfte att minska antalet bränder, olyckor och andra oönskade händelser i samhället.

Tjänsteman i beredskap alltid i tjänst

Verksamheten betalas av de båda samverkande kommunerna. Räddningstjänsten stödjer kommunerna i deras arbete med krisberedskap. En "tjänsteman i beredskap", kallad TiB, finns alltid i tjänst för att snabbt kunna agera om det skulle inträffa en samhällsstörning eller kris av något slag.

Fjärrtillsyn och trygghetslarm

Räddningstjänsten Väst utför fjärrtillsyn på natten för de brukare som har detta bistånd. De tar även emot trygghetslarm från personer som har fått det beviljat av kommunen.

Folkhälso- och trygghetsfrågor

Räddningstjänsten Väst arbetar även med folkhälso- och trygghetsfrågor. Det är kommunerna i samarbete med kommunala förvaltningar, Region Halland, polis och ideella organisationer, som bestämmer vilka frågor som ska prioriteras.

Räddningstjänsten Väst har en egen webbplats

Du hittar händelserapporter, kontaktuppgifter och annan information om Räddningstjänsten Väst på deras egen webbplats.

Räddningstjänsten Västs webbplats

Telefonnummer

  • Vid nödsituation – ring 112
  • Vill du veta vad som händer – ring 113 13

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Sidansvarig: ??
Senast uppdaterad: 22 mars 2024