Skip to main content

Därför jobbar vi med innovation

Att jobba med innovation är att jobba utforskande, att våga utmana gamla arbetssätt och att testa saker som vi inte testat förut.

Vi växer för en hållbar framtid med hjälp av innovation

Falkenbergs kommun står inför stora komplexa utmaningar - Den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjningen, ökade förväntningar från invånare och medarbetare, klimatomställning, hållbarhet och en ökande förändringstakt i omvärlden. Utmaningar som vi inte kommer att kunna lösa med mer pengar. För att möta utmaningarna måste vi tänka nytt, testa nytt och lära nytt. Vi tror på innovation som en del av lösningen – att tillsammans skapa nya lösningar som gör nytta! 

Vad är innovation? 

Innovation är ett brett begrepp som går att använda på många olika sätt. Många tänker kanske på uppfinningar och omvälvande tekniska lösningar när de hör ordet innovation. I grunden är innovation någon form av förändring – något nytt som skapar nytta. Nytta för de vi är till för, våra invånare, kunder och för verksamheten. 

Att jobba med innovation är att jobba utforskande, att våga utmana gamla arbetssätt och att testa saker som vi inte testat förut.  

Vad vi gör för att stärka kommunens innovativa förmåga

Innovationslabbet

Genom innovationslabbet testar vi olika sätt hur vi kan arbeta för att ge stöd i kommunens innovationsarbete.

Syftet med labbet är att erbjuda kommunens verksamheter stöd att utveckla, testa och införa nya typer av lösningar. 

I labbet samlar vi även kompetenser från olika delar av organisationen som kan bidra vid behov. Det är en viktig nyckel i innovationsarbetet att rätt personer får vara med och bidra på rätt sätt.

Även Innovationlabbet är ett test i sig och ett nytt sätt för oss att arbeta i frågan i kommunen. 

Läs mer om innovationslabbet.

Test och pågående initiativ från andra delar av kommunen

Det pågår även test ute i de olika förvaltningarna som inte går igenom labbet. Dessa test är också en viktig del i kommunens innovationsförmåga och kommer också presenteras under pågående tester.

Läs mer om våra pågående tester.

Innovation i Falkenbergs kommun