Skip to main content

Gemensam målsättning och åtaganden

Alla som deltar i klimatinitiativet åtar sig att minska klimatutsläppen och bidra till att hålla Falkenbergs koldioxidbudget.

Gemensam målsättning 

Alla företag eller organisationer som deltar i Falkenbergs klimatinitiativ ställer sig bakom att minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet och bidra till att hålla Falkenbergs koldioxidbudget. Falkenbergs klimatutsläpp behöver minska med minst 13 procent årligen.

Vi tar fasta på att tid och snabbhet i vår klimatomställning är avgörande och underlättar för oss alla. Vi strävar efter att se, styra och reglera våra ackumulerade utsläpp av koldioxid, eftersom det är de som i huvudsak driver uppvärmningen av jorden.  

Vi verkar för att få fart på en klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling i Falkenbergs näringsliv och arbetar för att fler företag ansluter sig till Falkenbergs klimatinitiativ. 

Åtaganden

Alla företag och organisationer som ansluter sig till Falkenbergs klimatinitiativ åtar sig att  

  • utforska, lära och utveckla sitt klimatarbete genom att dela erfarenheter och kompetens tillsammans med andra
  • mäta och vara transparenta med sina klimatutsläpp redan idag eller genom att gå med i Klimatinitiativet ta steget att kartlägga sina utsläpp med en omfattning och regelbundenhet som är lämplig utifrån företagets förutsättningar
  • vara med och forma arbetet med Falkenbergs klimatinitiativ framåt för att göra Falkenberg mer konkurrenskraftigt och minska klimatpåverkan. 

Alla deltagare undertecknar Falkenberg klimatinitiativs vilje- och avsiktsförklaring. Den innehåller målsättning, ovanstående punkter samt företagets eller organisationens egen viljeförklaring kring vad ni vill med deltagandet i klimatinitiativet.  

Falkenbergs koldioxidbudget