Skip to main content

Enskilt avlopp

Om du bor i ett område som inte har kommunalt avlopp måste du lösa avloppet på ett annat sätt. Det är upp till dig som fastighetsägare att se till att det finns en godkänd avloppsanläggning vid din fastighet.  

Husägarens ansvar

  • Du som husägare är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.
  • Du som husägare är ansvarig för skötsel av din avloppsanläggning.
  • Du måste ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få bygga en avloppsanläggning.
  • Du är ansvarig för att din anläggning är tillgänglig för slamtömning.

  • Kontakta VIVAB om du är intresserad av att ansluta till kommunalt spillvattennät.

Skötselråd från Avloppsguiden

Kommunens ansvar

  • VIVAB ansvar för tömning av din slamavskiljare, slutna tank eller fosforfälla. Information  om tömning hittar du på VIVABs webbplats.
  • Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn och bedömer om din avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav.
  • Utbyggnad av kommunalt nät för avloppsvatten planeras och hanteras av VIVAB.

Vivabs webbplats

Hur vet jag statusen på mitt avlopp?

För att göra en bedömning om ditt avlopp kan du använda avloppsguidens checklista. Du kan kontakta kommunens kontaktcenter för att få ut de uppgifter som finns om din avloppsanläggning.

Vad gör jag om jag får problem med mitt avlopp?

Börja med att läsa på om de olika avloppslösningar som finns, gå in på avloppsguiden för att veta mer. Skötseltipsen på samma sida kan också ge dig vägledning kring vad det kan finnas för problem med din anläggning. Om du behöver göra åtgärder på befintlig anläggning eller helt ny anläggning kan du kontakta en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram den lösning som passar bäst för dig. När du har kommit fram till den avloppslösning som passar dig bäst så måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan något arbete påbörjas.

Avloppsguiden.se

Avloppsguidens checklista