Skip to main content

En del av kommunens verksamhet sker i kommunala aktiebolag.

Varje bolag har en politiskt vald styrelse och en vd. Kommunfullmäktige fastställer ramarna för bolagens verksamhet genom bolagsordning och ägardirektiv.

Moderbolag med flera dotterbolag

Falkenbergs Stadshus AB är kommunens koncernbolag och moderbolag. Falkenbergs Stadshus AB  äger Destination Falkenberg AB , Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Dessa bolag äger i sin tur dotterbolag.

De kommunala bolagens organisation

Falkenbergs kommun och Varbergs kommun äger bolag tillsammans

Utöver de bolag som ägs helt av Falkenbergs kommun finns Vatten & Miljö i Väst AB som ägs gemensamt av Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst  är ett eget kommunalförbund som har hand om räddningstjänsten i Varberg och Falkenberg. Kommunalförbund är en organisationsform som kommuner kan använda för att lösa gemensamma uppdrag.