Skip to main content

Välja hemtjänstutförare

Falkenbergs kommun har kundval inom hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja om kommunen eller en privat utförare ska hjälpa dig.

Syftet med kundval är att öka valmöjligheten för dig som har hemtjänst. Alla utförare du kan välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav kommunen ställer.

Hemtjänst i olika områden

Kommunen är indelad i elva hemtjänstområden. En privat utförare får välja vilket eller vilka områden den vill verka i. Det betyder att du enbart kan välja mellan de utförare som har verksamhet i just det område där du bor. Vilket eller vilka områden de olika utförarna verkar i framgår på deras respektive informationssida.

Här kan du läsa mer om de olika hemtjänstföretagen

Vi har även gjort en sammanställning över de olika områdena och vilka hemtjänstföretag som verkar i dem.

Så här väljer du hemtjänstutförare

Du som beviljas hemtjänst för första gången gör ditt val i samband med biståndsbeslutet. Samma beslut gäller oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som ska hjälpa dig.

I samband med att du får ditt biståndsbeslut så får du även information om samtliga hemtjänstutförare. Du väljer sen bland de företag som utför hemtjänst i det område du bor.

Jämför hemtjänst

Äldreguiden är ett verktyg där du kan jämföra olika leverantörer av hemtjänst. Uppgifterna kommer från undersökningar via en enkät som Socialstyrelsen gör varje år.

Gå till Äldreguiden

Om du vill byta hemtjänstutförare

Du kan när som helst byta hemtjänstutförare. Det tar 14 dagar efter att din ansökan mottagits innan själva bytet sker. Om du vill byta hemtjänstutförare pratar du med din biståndshandläggare.