Skip to main content

Krav och förväntningar i samhället förändras

Kraven och förväntningarna på kommunen från invånare och andra ökar - samtidigt som lagar och styrning ställer högre krav på hur vi arbetar.

Krav och förväntningar på kommunernas leverans ökar både från statlig nivå, från invånarna och från medarbetarna. Vi kan i vissa delar få en mer centraliserad styrning vilket innebär att vårt handlingsutrymme begränsas. Nya lagar och regler kan också öka kraven på våra verksamheter och vad vi ska tillhandahålla för tjänster.

Följa med i samhällsutvecklingen

Tekniska utvecklingen skapar möjligheter för kommunen men leder också till ökade förväntningar på att kommunen ska leverera moderna tjänster till invånare och kunder. Förväntningarna ökar också på att en modern arbetsgivare ska kunna leverera en modern digital miljö för medarbetarna. Det finns en förväntan från samhället att de tjänster vi erbjuder ska vara tillgängliga digitalt och under fler tider på dygnet och att det ska gå fort – till exempel i kontakt med kontaktcenter.

Högre krav på valfrihet, tillgänglighet, service och tjänster

Sverige är världens mest individualiserade land och det märks framför allt på hur vi förväntar oss lösningar som utgår från individens behov och det måste vi som organisation förhålla oss till. Behovet av delaktighet ökar och det finns förväntningar från till exempel invånare att få vara mer delaktiga och att kunna påverka mer i kommunens arbete. Ett exempel är att få mer inflytande över hur vårdinsatser utförs eller hur det fungerar i skolan. Det handlar också om insyn och transparens – att människor ska få insyn i vad som görs och hur det görs, vilket ställer ökade krav på hur vi arbetar.