Skip to main content

Olika typer av våld

Alla påverkas av att leva i våld. Övergrepp är kränkande och många gånger oförutsägbara. Är du utsatt för våld är du utsatt för brott. Vem som helst oavsett nationalitet, samhällsgrupp, sexuell läggning, könstillhörighet eller utbildning kan bli utsatt för våld i nära relationer. Förövare finns i alla samhällsgrupper.

Den här typen av brott är ett brott mot mänskliga rättigheter då dina rättigheter tas ifrån dig och kränks. Genom att ta kontakt med socialtjänsten får du rätt hjälp och stöd.

Kontakt

Telefon: 0346-88 52 39.
Telefontid: måndag till torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00, med lunchstängt kl. 12.00-13.00. Dag före röd dag samt dag innan julafton, nyårsafton och midsommarafton är telefontiden 08.00-12.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att du som är utsatt inte får bestämma över din kropp, sexualitet eller styra över egna livsval såsom arbete, vart du ska bo eller vem du ska vara tillsammans med. Förövare kan vara syskon, föräldrar eller en hel släkt. De kan försvara och låta våldet ske genom olika former av kontroll och bestraffningar.

Du är även utsatt om du som man förväntas kontrollera och övervaka dina kvinnliga släktingar, där syftet är att bevara familjens rykte.

Fysiskt våld

Fysisk misshandel kan vara knuffar, örfilar, knytnävsslag, dra i håret, sparkar, stryptag, slag med tillhyggen, hot om eller användande av vapen.

Psykiskt våld

Din självkänsla kan allvarligt skadas av psykisk misshandel och bryta ner dig psykiskt. Till slut blir misshandeln en normal del av din tillvaro, vilket du kanske felaktigt beskyller dig själv för.

Det psykiska våldet kan även ta sig uttryck genom isolering och kontroll, vilket kan innebära att din partner vill veta vad du gör, vem du umgås med och försöker begränsa dina aktiviteter utanför hemmet.

Materiellt våld

Din partner förstör dina privata ägodelar som är av värde för dig i syfte att skrämma, såra och kränka. Det kan vara fotografier, kläder, brev och betydelsefulla minnessaker.

Sexuellt våld

Du som är utsatt för våld är ofta också utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Du vågar kanske inte heller neka din partner sex på grund av våld eller hot om våld. Du kan tvingas att ställa upp på sexuella handlingar mot din egen vilja i syfte att tillfredsställa din partner.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att du inte får skaffa eller behålla ett jobb eller studera. Du får inte ha egna pengar utan bara fickpengar. Du får ofta inte heller veta hur familjens skulder och tillgångar ser ut. Din partner kan också med eller utan din vetskap köpa saker i ditt namn så att du blir skuldsatt.

Utpressning via barnen

Om ni har barn används de ofta som budbärare mellan er. Barnen får lämna meddelanden som kan innebära förtäckta hot eller kritik som försvagar dig i din föräldraroll. Barnen drabbas också svårt av dessa situationer och kan reagera med fysiska, psykiska eller sociala symptom.

Besöksadress: Storgatan 22C, 311 30 Falkenberg