Skip to main content

Trygga händer

Trygga Händer hemtjänst är ett litet företag i Falkenberg med kompetens och specialisering inom kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.

Vi erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser, anhörigavlösning, ledsagning samt delegerad hemsjukvård till dig som har beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vi som arbetar har lång erfarenhet av äldreomsorg samt kompetens inom demenssjukdomar. Vi arbetar alltid i team och stöttar varandra i arbetet så att vi ska kunna arbeta på ett så likvärdigt sätt som möjligt hos varje omsorgstagare.

Målsättning

Vårt huvudmål är att alltid ha god kännedom om varje människa vi möter för att kunna erbjuda bästa möjliga omsorg. Vi arbetar personcentrerat med personen i fokus och ser alltid till människan bakom sjukdomen. Vårt arbete hos dig styrs utefter dina behov och önskemål och vi planerar gemensamt in våra biståndsbedömda insatser hos dig.

Vidare har vi som mål att alltid ha en god relation och kontakt med dina anhöriga. De anhöriga är viktiga för oss i vårt arbete och vi kommer att vilja dela med oss av saker till dem om vi får samtycke från dig, likaväl som vi gärna tar del av saker som kan vara till nytta för oss att känna till om dig. Vi utgår ifrån levnadsberättelsen och arbetar utifrån Demenscentrums checklista.

Kompetens

Oavsett vilken utförare av hemtjänst du väljer ska personalen ha den utbildning som krävs för att kunna utföra de insatser du behöver hjälp med.

Bemanning

Verksamheten ska bemannas med den
personalstyrka som krävs för att de ska
kunna utföra alla omsorgsinsatser i enlighet med dina behov.

Trygga händer bedriver insatser i dessa områden

Laurentii
Gruebäck
Västra Gärdet
Herting
Hjortsberg

Tilläggstjänster

Vi erbjuder inga tilläggstjänster.

Kontakta Trygga händer