Skip to main content

Falkenbergs koldioxidbudget

Falkenbergs koldioxidbudget är en kartläggning över de totala utsläpp av koldioxid som sker inom Falkenbergs kommuns geografiska område. Den visar hur fort vi behöver minska utsläppen för att bidra till nationella och internationella klimatmål.

Jordens klimat blir allt varmare och fortsatta koldioxidutsläpp innebär att temperaturen fortsätter att stiga. FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir.

Utsläppen behöver minska med 13 procent årligen

Det är nu nödvändigt att snabbt minska utsläppen för att undvika eller mildra allt mer djupgående effekter och allvarliga störningar för människor och natur. Klimatproblemen är globala, men åtgärderna behöver sättas in lokalt för det berör oss alla.

Med hjälp av Klimatsekretariatet har Falkenbergs kommun tagit fram en så kallad koldioxidbudget. En koldioxidbudget är den mängd koldioxid som en kommun eller region som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen eller regionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten visar

  • hur utsläppen ser ut inom Falkenbergs kommuns geografiska område
  • hur mycket vi kan släppa ut totalt fram till 2040 om vi ska kunna bidra till att nå målet i Parisavtalet om en ökad medeltemperatur om max 2°C (helst 1,5 °C).

Beräkningarna visar att utsläppen i Falkenbergs kommun måste minska med 13 procent årligen fram till år 2045.

Falkenbergs koldioxidbudget finns som rapport och i ett verktyg som kallas ClimateVisualizer. Vi uppdaterar statistik och budget löpande.

Se Falkenbergs koldioxidbudget i ClimateVizualizer