Skip to main content

Hållbar mat

Vi i kommunen jobbar fokuserat med hållbar mat i våra verksamheter. Vi kallar det hållbar matglädje.

Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av olika växthusgaser och spridning av kemikalier. Därför är satsningen på Hållbar matglädje en naturlig del av kommunens arbete med de globala målen och Agenda 2030.

I Falkenbergs kommun är det Måltid Falkenberg inom serviceförvaltningen som ansvarar för den offentliga gastronomin inom förskola, skola och äldreomsorgen.

Så här arbetar vi med Hållbar matglädje

Det finns många sätt att arbeta med hållbarhet och mat. Så här gör vi det.

Vi serverar mat som är lagad från grunden

Vi lagar mycket av maten från grunden. Det blir billigare än att använda hel- och halvfabrikat. Vi slipper dessutom många tillsatser och kan sätta vår egen smak på maten.

Vi slänger ingen mat i onödan

Det går åt mycket energi för att lagerhålla, producera, transportera och tillaga mat. Därför är det viktigt att vi verkligen äter upp det som lagas. Kösystem, smakportioner och trevlig måltidsmiljö är tre sätt att minska matsvinnet. Vi genomför matsvinnsmätningar varje termin i våra skolor. Vid alla våra kök källsorteras soporna och matavfallet går till Falkenbergs Biogas.

Vi väljer frukt och grönsaker efter säsong

Var sak har sin tid. Så även frukt och grönsaker. Därför är våra salladsbufféer och fruktskålar säsongsbetonade. Om det går väljer vi också lokalt odlade varor, eftersom vi vill undvika onödigt långa transporter.

Vi använder mer grönsaker och mindre kött

Genom att förändra proportionerna i våra grytor minskar vi matens klimatpåverkan rejält. Vi använder till exempel mindre kött och ökar istället volymen av grönsaker, bönor och baljväxter. Ett exempel på detta är rätten "köttfärssås make over" där vi halverat utsläppen av koldioxid genom att ersätta en del av köttet med röda linser.

Vi väljer kött och fisk med omsorg

För att minska risken för utfiskning köper vi fisk från hållbara bestånd. Köttet köper vi från leverantörer som kan visa att djuren behandlas bra.

Vi väljer ekologiska, miljö och rättvisemärkta varor

Ekologisk odling handlar bland annat om kretsloppstänkande, gödsel från egna djur eller andra ekologiska gårdar i närheten. Etisk märkning av produkter, till exempel Fairtrade, bidrar till bra arbetsvillkor för den som producerar våra varor.

Våra livsmedel

Det är viktigt vilka livsmedel som används. Våra kök köper in livsmedel från leverantörer som vi tecknat avtal med efter upphandling. Vi jobbar med många lokala leverantörer bland annat:

  • JM chark
  • Krönleins drycker
  • Ost från Arla Falkenberg
  • Pannkakor från Lantmännen Cerealia Laholm
  • Harpling kål
  • Östras bröd
  • Sia glass
  • Västkustägg

Vi har över 150 ekologiska produkter där mejeri är den största varugruppen. Måltid Falkenberg har som mål att 35 procent av livsmedeln är ekologiska.

98 procent av vårt kött är svenskt och 95 procent av all fisk vi köper är MSC-märkt.

I Falkenberg har vi tillsammans med övriga halländska kommuner och Region Halland tagit fram gemensamma principer för inköp av livsmedellänk till annan webbplats. I dessa ställs det bland annat krav på att produktion och djurhållning lever upp till ställda krav enligt upphandlingsmyndighetens kriterier.