Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ett stort antal verksamheter som alla handlar om människors liv och hälsa.

Om socialnämnden

Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämndens arbetsutskott, som består av några av nämndsledamöterna, förbereder samtliga ärenden som nämnden ska behandla. Vissa ärenden beslutar nämnden själv om, andra skickas vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Arbetsutskottet kan också själv besluta i vissa frågor som nämnden har överlåtit åt utskottet. Socialnämnden har även ett socialutskott som behandlar individärenden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • stödinsatser för barn, unga och familj
 • missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt stöd
 • flykting- och integrationsfrågor
 • hemsjukvård
 • kvalitetsuppföljning och utvärdering av socialnämndens verksamheter
 • serveringstillstånd
 • anhörigstöd
 • frivilligverksamhet

Nämndens ledamöter och ersättare

Socialnämnd (SN)
Namn Uppdrag Mejl
Andreas Engebrethsen (S) Ordförande
Kim Johansen (S) 1:e vice ordförande
Katrin Carlsson (C) 2:e vice ordförande
Niklas Liljeroth (M) Ledamot
Sara Grimpe Wernersson (S) Ledamot
Josefine Hedin (SD) Ledamot
Simon Söderberg (S) Ledamot
Gerd Stenström (M) Ledamot
Anita Andersson (KD) Ledamot
Monica Hansson (C) Ledamot
Loise Lysberg (SD) Ledamot
Lotta Strömblad (L) Ledamot
Ylva Rudling (MP) Ledamot
Daniel Bäckman (M) Ersättare
Monika Eriksson (KD) Ersättare
Lars Fagerström (L) Ersättare
Tomas Jansson (V) Ersättare
Caroline Johansson (C) Ersättare
Ruth Kalfholm (SD) Ersättare
Fabian Krook (S) Ersättare

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15