Skip to main content

SES, ett digitalt verktyg som hjälper dig genom din separation

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt verktyg som hjälper föräldrar att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Som invånare i Falkenbergs kommun kan du använda verktyget kostnadsfritt, både inför, under och efter din separation.

Genom att använda SES får du hjälp att förstå och hantera både dina egna och dina barns reaktioner kopplat till separationen. Du får också hjälp med att utveckla ett bättre föräldrasamarbete. Eftersom verktyget är digitalt kan du använda det när det passar dig.

Verktyget är utvecklat av Köpenhamns universitet och bygger på forskning kring effekten av SES. Resultatet har visat att SES minskar depression, stress och fientlighet.

Olika moduler på flera språk

Verktyget är uppdelat i arton olika delar eller moduler som finns på svenska, engelska och arabiska. Grundmodulen tar cirka 30 minuter att göra och kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation.

Det finns till exempel verktyg för självreflektion och verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer. Det finns också verktyg som hjälper dig att fundera över vilka val du gör i samband med en separation och som ger dig kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om de val du gör.

Stöd till anhöriga

Verktyget erbjuder även stöd för dig som är anhörig. 

Vill du använda SES?

För att få tillgång till SES går du till deras webbplats. Du väljer Falkenbergs kommun och skapar ett konto. Eftersom du inte skriver in några personuppgifter när du skapar ditt konto så blir din inloggning helt anonym. Därefter kan du fritt använda dig av verktyget.

Gå vidare till SES webbplats

Behöver du mer stöd?

Ibland uppstår det konflikter som är svåra att hantera på egen hand. Om du och din partner inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen vid en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med familjerätten.

Läs mer om vilken hjälp du kan få av familjerätten.