Skip to main content

Följ Falkenbergs utveckling med Cityindex

Cityindex är ett sätt för fastighetsägare, kommuner och organisationer att följa Falkenbergs utveckling. Det ger ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor. Här kan du också ta del av trender och framtidsspaningar.

Cityindex kartlägger och jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges stadskärnor och är ett verktyg som hjälper oss att undersöka hur stadskärnorna utvecklas och förändras över tid. Genom att följa omsättningsutvecklingen på längre sikt förstår vi bättre hur omvärlden påverkar stadskärnans innehåll, utbud och funktion.

Att få siffror på hur stadskärnan faktiskt påverkades av externa faktorer som till exempel e-handel och pandemi ger oss kunskap om hur vi ska hantera den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. Genom Cityindex får vi en bild av hur Falkenberg står sig gentemot alla övriga städer i Sverige som deltagit i undersökningen, och hur resultaten ser ut jämfört med förra året.

Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Hotell- och restaurangbranschen går starkt framåt enligt Cityindex 2023

Omsättningen i Falkenberg stadskärna ökade med 9 procent 2022, vilket är en starkare utveckling än andra jämförbara städer. Den bransch som gick bäst var hotell och restaurang, medan kommersiell service hade det tuffast. Stadskärnans snittköpsutveckling har minskat med 10 procent 2022, vilket är lägre än andra jämförbara städer.

Stadskärnan har ett nettoinflöde av arbetskraft till stadskärnan. Falkenberg kommun har ett försäljningsindex över 100, vilket tyder på att kommunen attraherar köpkraft från andra kommuner. Stadskärnan står emellertid bara för 5 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en lägre andel än för jämförbara städer.

Läs gärna hela rapporten.

pdf Cityindex Falkenberg 2023 (5.20 MB)

Helena Lind

Näringslivsutvecklare
076-495 05 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Thorsson

Näringslivsutvecklare
 070-378 60 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer