Skip to main content

Pedagogisk omsorg

Barn på lekplats.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig likt förskolan till barn som är 1-6 år. Här tar en erfaren dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt hem. 

Det finns fristående pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun.

Fristående pedagogisk omsorg

I Falkenbergs kommun finns en fristående huvudman för pedagogisk omsorg, EkoLek. Mer information om EkoLek och ansöka till deras pedagogiska omsorg hittas på deras webbplats.