Skip to main content

Din personliga integritet Àr viktig för oss och vi vill att du ska kÀnna dig trygg med hur vi hanterar dina person­uppgifter. PÄ denna sida informerar vi om hur vi samlar in, registrerar och anvÀnder dina personuppgifter. Du hittar ocksÄ information om vilka rÀttigheter du har enligt dataskydds­förordningen (GDPR).

Vad Àr en personuppgift?

En personuppgift Àr en uppgift som pÄ ett eller annat sÀtt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller personnummer men Àven din fastighetsbeteckning eller ditt telefonnummer. Om du Àr med pÄ bild eller film och det Àr tydligt att personen Àr du, dÄ Àr det ocksÄ en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för sÀrskilda och uttryckligt angivna ÀndamÄl, till exempel för att kunna hantera eller handlÀgga ditt Àrende hos oss. Vi gör det med stöd av minst ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen.

I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av allmÀnt intresse eller myndighetsutövning. Det kan ocksÄ vara med stöd av ett avtal eller pÄ grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen.

I vissa fall ber vi om samtycke frÄn dig och fÄr pÄ sÄ sÀtt stöd för att behandla dina personuppgifter.

”Behandla personuppgifter” omfattar det mesta

Att behandla personuppgifter Àr ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt vi gör med dina personuppgifter. Det kan handla om att samla in, registrera, lagra, sprida, lÀsa eller bearbeta personuppgifterna. 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter Àr tillgÀngliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjÀnster inom eller Ät kommunen.

Vi kan ocksÄ lÀmna ut dina personuppgifter till den som begÀr ut allmÀnna handlingar. Detta gör vi med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

I vissa fall lÄter vi ett personuppgiftsbitrÀde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbitrÀde kan vara till exempel en systemleverantör som behöver tillgÄng till vÄra system vid support. BitrÀdet behandlar dina uppgifter pÄ samma villkor som Falkenbergs kommun.

Vi strÀvar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-omrÄdet. Om dina uppgifter krÀver behandling utanför EU/EES, till exempel av nÄgon av vÄra tjÀnsteleverantörer, ser vi till att det finns skyddsÄtgÀrder pÄ plats sÄ att de behandlar uppgifterna pÄ samma sÀkra sÀtt som vi gör.

Vi kommer inte att anvÀnda dina personuppgifter till nÄgot annat Àn till det ursprungliga syftet utan att först informera dig. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Falkenbergs kommun har flera politiska nÀmnder som ansvarar för de Àrenden som faller inom nÀmndens verksamhetsomrÄde. Det Àr den nÀmnd som hanterar ditt Àrende eller har registrerat dina personuppgifter som ansvarar för att dina uppgifter behandlas pÄ ett lagligt, korrekt och öppet sÀtt. Varje nÀmnd, med organisationsnummer 212000-1231, Àr personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Hur fÄr vi tillgÄng till dina personuppgifter?

Vi fÄr tillgÄng till dina personuppgifter nÀr:

  • Du ger information till oss
  • Vi samlar in information om dig

NÀr du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, anvÀnder nÄgon av vÄra e-tjÀnster, eller fyller i och lÀmnar en blankett till oss med personuppgifter fÄr vi tillgÄng till dina personuppgifter. Det kan ocksÄ vara sÄ att du anmÀler dig till en kurs, ett nyhetsbrev eller interagerar pÄ vÄra sociala medier.

I vissa fall behöver vi samla in dina personuppgifter för att utföra Ätaganden som krÀvs enligt lag. Det innebÀr att vi samlar in uppgifter frÄn exempelvis folkbokförings­registret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos LantmÀteriet. 

Hur lÀnge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter sÄ lÀnge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ÀndamÄlet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter lÀngre Àn sÄ. Det gör vi dÄ enligt regler kring allmÀnna handlingar i tryckfrihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur lÀnge vi sparar dina personuppgifter beror pÄ för vilket ÀndamÄl uppgifterna har samlats in och detta reglerar varje nÀmnd i sin dokumenthanteringsplan.

Dina rÀttigheter

Du har rÀtt att fÄ tillgÄng till dina personuppgifter som vi behandlar. Detta gör du genom att begÀra ett registerutdrag. Du har i vissa fall ocksÄ rÀtt att fÄ felaktiga personuppgifter rÀttade eller flyttade, rÀtt till begrÀnsad behandling, rÀtt att helt invÀnda mot behandlingen eller begÀra att vi raderar de personuppgifter vi har om dig.

Med begrÀnsad behandling menar vi att uppgifterna markeras sÄ att de i framtiden endast fÄr behandlas för vissa avgrÀnsade syften. Om du till exempel anser att uppgifterna vi har om dig Àr felaktiga och begÀr rÀttelse, dÄ kan vi begrÀnsa behandlingen under tiden vi utreder detta.

Du kan ocksÄ i vissa fall ha rÀtt att fÄ ut och anvÀnda dina personuppgifter pÄ annat hÄll. I sÄ fall kan vi vara skyldiga att underlÀtta en sÄdan överflyttning.

Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rÀtt att nÀr som helst ta tillbaka samtycket.

Observera att det kan finnas begrÀnsningar enligt lag och andra bestÀmmelser som pÄverkar dina rÀttigheter ovan.

För att utöva dina rÀttigheter kontaktar du i första hand den nÀmnd eller förvaltning som behandlar dina personuppgifter.

Om du tycker att vi bryter mot reglerna

Om du anser att Falkenbergs kommun bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar du i första hand vÄrt dataskyddsombud som du kan nÄ pÄ mejl Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den. eller via kontaktcenter 0346-88 60 00.

Om du efter kontakt med dataskyddsombudet fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta IntegritetsskyddsmyndighetenlÀnk till annan webbplats som Àr tillsynsmyndighet. Du nÄr Integritetsskyddsmyndigheten pÄ telefon 08-657 61 00. 

Dataskyddsombud

Falkenbergs kommun har ett dataskyddsombud, som vi delar med Hylte kommun och Laholms kommun. Dataskyddsombudets roll Àr att övervaka och sÀkerstÀlla att vi och de kommunala bolagen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet gör bland annat detta:

  • samlar in information om hur vi behandlar personuppgifter
  • kontrollerar att vi följer lagar, föreskrifter och interna styrdokument
  • informerar och ger rĂ„d inom organisationen
  • Ă€r kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten och samarbetar med dem vid till exempel inspektioner
  • Ă€r kontaktperson för alla som finns registrerade i vĂ„ra system, till exempel kommuninvĂ„nare, anstĂ€lld personal och förtroendevalda