Skip to main content

Fri sikt kring din tomt

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt. Därför är det viktigt att du ser till att träd, buskar eller häckar inte skymmer sikten i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd för gående eller bilar.

Buskar, häckar och träd växer, därför är det bra att plantera dessa på ett bra avstånd från trottoar eller gata. När de växer till sig är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att det inte skymmer sikten i trafiken. Här kan du läsa vad som gäller.

Höjd vid gata eller trottoar

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd bör minst vara:

• över gångbana, 2,5 m
• över cykelväg, 3,2 m
• över körbana, 4,6 m

Har du hörntomt eller bor nära en cykelväg-/ vägkorsning?

Om du bor på en hörntomt bör dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt vardera håll från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Om din tomt ligger i en cykelväg- eller vägkorsning bör dina växter inte heller vara högre än 80 cm. Detta gäller 5 meter in på cykelvägen och 10 meter in på gatan.

Har du utfart mot gatan?

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 centimeter över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från utfarten och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Några enkla tips

Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

  • Klipp din häck varje år i februari-mars och under juli månad.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet".
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Om du funderar på att sätta upp farthinder på din gata för att göra den säkrare kan du ansöka om att få sätta upp blomlådor som farthinder.