Skip to main content

Samverkan skola-arbetsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv syftar till att ge barn och elever en utbildning där omvärlden inkluderas för att göra undervisningen mer meningsfull och motiverande och möjliggöra medvetna val av utbildning och framtida yrke.

För att alla barn och elever ska ges en utbildning där omvärlden inkluderas krävs en välfungerande och strukturerad samverkan med det lokala förenings- och näringslivet och omvärlden i stort. Genom samverkan ges barn och elever en möjlighet att se sitt eget lärande och den kunskap de förskaffar sig i sin utbildning ur nya perspektiv och i ett större sammanhang, vilket bidrar till meningsfullhet och ökad motivation i skolarbetet. Vidare bidrar det också att eleverna kan göra medvetna utbildnings- och yrkesval.

Förutom att bidra till barns och elevers lärande och förståelse för omvärlden, ges de företag, organisationer och föreningar som deltar i samverkan skola och arbetsliv en unik möjlighet att möta framtidens medarbetare, bredda elevernas kunskaper om möjliga studie- och karriärvägar samt skapa ett intresse för den egna verksamheten och branschen.

MOA – Modern arbetslivsorientering

Undervisningen i Falkenbergs kommunala skolor ska visa samband mellan utbildning och omvärld. Möten med det omgivande samhället bidrar till elevers positiva lärandeidentitet. Tilltro till sin egen förmåga, lärandestrategier och förmågan till kreativitet och problemlösning ska utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande för vidare studier och yrkesliv.

I skolan ska elevers karriärlärande utveckla och stärka deras valkompetens för väl underbyggda och medvetna val i det livslånga lärandet. Modern arbetslivsorientering, MOA, är Falkenbergs modell för att systematisera karriärlärande och stärka elevers valkompetens. MOA ska också stärka elevers positiva lärandeidentitet som är en del av Utbildning Falkenbergs plan för förbättrad undervisningskvalitet.

Genom ett likvärdigt och systematiserat samarbete skola- arbetsliv möter elever återkommande olika yrken och branscher under sina år i skolan. Aktiviteter skapas centralt och samtliga skolor är inkluderade i MOA och dess delar.

MOA är under uppbyggnad även för gymnasieskolan.

pdf Program för modern arbetslivsorientering MOA (310 KB)

Falkenbergsmodellen

I Falkenberg finns ett gott samarbete och nätverk kring frågor som rör skola-arbetsliv. I modellen finns det representanter från arbetslivet och skolan som träffas regelbundet och har en samverkan i frågan skola-arbetsliv. Syftet med Falkenbergsmodellen är:
  • Att skapa en varaktig process för samarbete mellan skola och näringsliv som ger förutsättningar för likvärdighet för alla kommunens barn och elever.
  • Att vara en pusselbit i arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen.
  • Att förebygga hinder och göra det lätt att samarbeta mellan skola och näringsliv.
Mer information om Falkenbergsmodellen hittas på Falkenbergsmodellens webbplats. Där kan du som lärare också söka efter företag som exempelvis tar emot studiebesök, praoelever eller föreläser för elever.

Aktiviteter som pågår inom skola-arbetsliv

Här hittar du information om några av de aktiviteter som pågår inom skola-arbetsliv just nu.

Yrkesinspiration

Samtliga elever i årskurs 7 i grundskolan och på IM-programmet på Falkenbergs gymnasieskola ges varje år yrkesinformation för att få en bredare inblick i arbetslivet, olika branscher samt specifika yrken. Under yrkesinformationen möter eleverna olika representanter från arbetslivet som berättar om sin egen väg till där de är nu, hur en arbetsdag kan se ut och drar paralleller till ämneskunskaper och andra färdigheter. I anslutning till yrkesinformationen arbetar eleverna med fördjupning i olika delar tillsammans med läraren.

PRAO

PRAO är två veckors praktik på en arbetsplats i årskurs 8. Praon är en del av den obligatoriska undervisningen och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och stärkt självkänsla. Från och med läsåret 22/23 är en av två praoveckor i årskurs 8 förlagd till kommunal verksamhet. Den andra praoveckan är förlagd till privat sektor. Läs mer om prao i grundskolan.

Teknikprao

Teknikprao är en specialdesignad praovecka som syftar till att få fler elever att känna till och intressera sig för teknikbranschen, eftersom behovet av kompetens inom området är stort. Under praoveckan får eleverna möta Komtek, Teknikprogrammet, Industritekniskaprogrammet samt El- och energiprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola. De får också vara två dagar på ett lokalt företag.

Kockduellen

Eleverna på grundskolan erbjuds att delta i en lokal variant av Kockduellen som har arbetats fram av hem- och konsumentkunskapslärare på grundskolan samt av lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att få fler elever att intressera sig för matlagning och välja Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola, eftersom behovet av kompetens inom området är stort och allt färre elever väljer utbildningen. Kockduellen genomförs just nu i två steg: En skoltävling (där eleverna tävlar mot varandra) och en kommunfinal med det vinnande laget från respektive skola.

KOLL

KOLL, Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där elever i åk 3, åk 6 och åk 9 i grundskolan, elever i åk 9 i anpassad grundskola samt elever i år 3 på gymnasieskolan möter representanter från banken. Syftet med KOLL är att ge eleverna kunskap om privatekonomi, för att de ska kunna ta ett växande ansvar för sin ekonomi, samt ge dem en inblick i olika yrken som finns på en bank.

Mentorsföretag

Varje grundskola har ett mentorföretag kopplat till sig. Eleverna möter skolans mentorsföretag i åk 2, åk 5 och åk 7. Även program på Falkenbergs gymnasieskola har mentorsföretag kopplat till sig. 

Samarbetet planeras gemensamt mellan företaget och skolan, och rullar sedan på år efter år.  Syftet med det nära och systematiska samarbetet mellan varje skola och skolans mentorsföretag är att ge eleverna kunskap och erfarenheter kring olika yrken, hur en arbetsplats fungerar och vad som är viktiga förmågor att ha för att arbeta inom olika yrken och inom en viss bransch. Mer information om mentorsföretagen hittas på Falkenbergsmodellens webbplats. 

Stadens nycklar 

Stadens nycklar är ett samarbete mellan Rian och alla kommunala klasser i årskurs 4. Stadens nycklar är en obligatorisk aktivitet inom den moderna arbetslivsorientering, MOA. Under aktiviteten tar eleverna del av utställningen Stadens Nycklar för att öka sin förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid. Genom ökad insikt i de historiska händelsernas orsak och verkan stärks elevernas möjligheter till att själva ta ställning till olika perspektiv av skeenden i samhället. Eleverna bjuds också i att göra sina röster hörda och bidra till vad som är en ständigt pågående skrivning av Falkenbergs historia.

Kontakta oss

Elin Emvall

Verksamhetsutvecklare skola-arbetsliv
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Per Lundgren

Verksamhetsutvecklare skola-arbetsliv
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.