Skip to main content

Kommunen i siffror

Källa: Kommunernas invånarregister (uppdateras var 7:e dag).

Här hittar du statistik över bland annat befolkning, arbete och boende i Falkenbergs kommun.

Nyckeltalen på den här sidan kommer från kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats och bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Nyckeltal i Falkenbergs kommun