Skip to main content

Osäkerhet och oförutsägbarhet i omvärlden ökar

Samhällets snabba utveckling drivs på av globala trender som teknologisk innovation, oväntade händelser och kriser. Förändrade värderingar och lagar och skapar en ökad osäkerhet och oförutsägbarhet.

Denna utveckling påverkar kommuner, regioner och näringsliv betydligt och gör att vi inom det här området ser ett ökat fokus på framtidsfrågor.
Stärka förmågan att hantera osäkerhet
Fler organisationer inser vikten av att utveckla en kultur som regelbundet arbetar med framtidsfrågor för att stärka förmågan att hantera osäkerhet. Några nyckelförmågor som blir viktiga för att kunna anpassa sig till förändringar är:

  • flexibilitet
  • agila arbetssätt
  • agilt ledarskap
  • balansera mellan flexibilitet och långsiktiga mål

Beredskap avgörande

Traditionella sätt att planera och driva verksamhet är inte längre är tillräckliga. Där vi tidigare kunde vara säkra kan vi inte längre vara det – beredskap för ett brett spektrum av scenarier blir avgörande. Vi behöver ompröva våra arbetssätt när behovet av flexibilitet och förmågan att snabbt reagera på förändringar ökar med osäkerheten och oförutsägbarheten.