Skip to main content

Långavekaskolans fritidshem

Långavekaskolans fritidshem är uppdelat i två grupper, en för årskurs F-2 och en för årskurs 3-6.

Fritidshemmet är viktigt för att eleverna ska vara i ett lärande under hela dagen, från att de kommer på morgonen till att de går hem. Samtidigt är fritidshemmet en viktig del i eleverna återhämtning. Därför skapar vi lärande på ett lekfullt sätt och ofta genom att eleverna själva får vara involverade i att bestämma vilka aktiviteter vi ska hitta på.

På fritidshemmet arbetar vi en hel del med estetiska läroprocesser. Vi kombinerar då ett ämne eller ett tema med ett eller flera estetiska uttryckssätt som drama, bild, rörelse och musik. Vi har även mycket lek och rörelse på fritidshemmet, både inne och ute. 

Fritidsverksamheten bidra också till att skapa en god gemenskap över årskurserna på skolan. 

Öppettider Långavekaskolans fritidshem

Långavekaskolans fritidshem har öppet måndag-fredag från klockan 06.30.
Om ditt barn äter frukost på fritidshemmet ska barnet lämnas innan klockan 07.30.

Kontakta

Långavekaskolans fritidshem

Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.